Vandentiekio sistemos

VANDENS TIEKIMO SISTEMA PASTOVAUS SLĖGIO (SU DAŽNIO KEITIKLIU)

Dažnio keitiklio paskirtis užtikrinti optimalų giluminio siurblio variklio darbą be didesnių svyravimų, palaikant pastovų slėgį sistemoje. Besikeičiant slėgiui, per įmontuotą slėgio jutiklį siurblys švelniai paleidžiamas, kai vartojimas padidėja, ir švelniai stabdomas, kai vartojimas mažėja. Dažnio keitiklių sudėtyje numatyti įtaisai, apsaugantys juos nuo galimų elektros energijos tiekimo arba vandens padavimo iš gręžinio sutrikimų, perkrovų.Tai padidina siurblio naudojimo laika.

VANDENS TIEKIMO SISTEMA SU HIDROFORU

Hidroforas – tai nesuspaudžiamo hidraulinio skysčio slėginis indas, kuriame energija kaupiama panaudojant išorinę jėgą. Ta jėga dažniausiai gaunama suslegiant dujas, suspaudžiant spyruoklę ar pakeliant svorį. Hidrofore vanduo pumpuojamas į talpą kurioje yra oro. Vanduo patekdamas į talpą suspaudžia likusį orą ir taip sukaupiama energija ir sudaromas vandens slėgis.

Hidroforo paskirtis – pastoviai palaikyti nustatytą slėgį tinkle išjungiant arba įjungiant siurblio variklį, kai slėgis vandens sistemoje viršija maksimalią arba pasiekia minimalią nustatytą ribą.

Grįžti atgal